От много работа се пропих!

От много работа и най-вече от преработване се пропих. Сега се опитвам да огранича употребата на алкохол, за да мога…