469 дни без алкохол

Днес аз имам много дни без алкохол, и дори седмици Преди бях в едно положение на непрекъснати гуляи. До сега…

Виното е капан!

Във виното има само страшна и ужасяваща истина Винаги съм свързвала виното с нещо забавно, релаксиращо, някакво изключване, нещо което…