Тормоз в семейството инициира появата на психични разстройства и злоупотреба с алкохол

Ако е налице тормоз в семейството до 12-годишна възраст, това може да отключи проблеми с алкохола или психични разстройства Британски…