Всеки човек има недостатъци, както и своите силни и слаби моменти Аз бях затънал го гуша в заеми, неприятности и…