Нямах друг избор!

Не казвам, че е лесно, но не е невъзможно Аз проблем с алкохола не съм имал сериозен, но се наложи…