Над 200 000 алкохолици в България: заболяването е рецидивиращо

В България има над 200 000 зависими от алкохола хора, болни, които обикновено наричаме алкохолици. Това са хора на различна възраст, социално положение и образование