Изчислен е обема на консумация на алкохол, безопасен за хората

Коментирането на безопасно количество алкохол е обвързано с много условности. И все пак, ако алкохолът се консумира разумно, вероятността да навреди е минимална