Плодовете и зеленчуците пазят от рак

Изследвания в 17 страни по света показали, че хората, които употребяват само плодове и зеленчуци, почти два пъти по-рядко боледуват от рак от онези, в чието меню те присъстват рядко или напълно липсват